Kategori: Hamn/Logistik

Maritim Logistik

Hamnarna flyttar in i landet och tågen tar över containertransporterna från feederfartygen och fler anlöp av oceangående containerfartyg kommer till Sverige. 

Kortsjöfarten lider under höga bunkerpriser och linjer försvinner. Det är en bild av den framtida maritima logistiken i och runt vårt land som träder fram i Svensk Sjöfarts Tidnings tema denna gång.

I Trelleborg samlades man nyligen till den tionde årliga internationella logistikkonferensen och det hetaste ämnet som kom upp var, möjligen med undantag av att tyskarna ser Trelleborg som en del av Centraleuropa, de dystra konsekvenser för färje- och roro-trafiken i vår region som alla är rörande överens om blir resultatet om IMO:s regler om max 0,1 procent svavel i bränslet blir verklighet.

70-procentiga ökningar av bunkerpriser kommer att få ett antal färjelinjer att lägga ner säger Stena Line.

EU-kommissionen slår ifrån sig och säger att de ska stötta tekniska lösningar, men sådana har färjerederierna inte mycket till övers för.

Vaggeryd sköter tullklarering

I Göteborg har man också hållit konferens med logistik på programmet. Trafikverkets representant var på plats på båda ställena och berättade att han håller på med en Nationell Logistikplan som snart ska vara klar. Från Trelleborg var budskapet till honom ”Lycka till, det är många som försökt före dig.”

Göteborgs Hamn vill, som vi berättade i förra numret, befästa sin position som Skandinaviens logistiknav och det vill man göra med hjälp av järnvägen. I förlängningen säger hamnens företrädare nu att det kan komma att rita om hela logistikkartan kring Sveriges kust.

Ett led i att få mer gods till de stora hamnarna är att flytta terminalerna till inlandet och skapa torrhamnar. Det vill säga terminaler i inlandet dit gods kan köras med lastbil innan det lastas på tåg och körs till den riktiga hamnen vid havet.

Integrerade IT-lösningar ska förenkla hanteringen och i Vaggeryd är man först ut med att till och med ta hand om tullklareringen så att godsägaren kan låta sitt gods vara kvar på terminalen ett par dagar utan att ta ut det genom tullen om han så önskar. 

En av de första stora kunderna i Vaggeryd är Jysk som har sitt distributionscenter i Nässjö. Båda orterna ligger så gott som precis i mitten av Sverige, med lika långt till Ostkusten som till Västkusten.

Miljardinvesteringar

Ska transporterna i landet fungera krävs underhåll och investeringar i infrastrukturen, såväl ute i havet som uppe på landbacken. I regeringens stora nationella plan för transportsystemet berör flera av miljardsatsningarna sjöfarten, både direkt eller indirekt. Allt detta och en del ytterligare skriver vi om på de följande sidorna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.