Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Fartygsutrustning | Forskning | Miljö

Arktiskt kunnande ska lyfta Finland

Arbets- och näringsministeriet i Finland definierar i en rapport sjötransporter och offshoreverksamhet som framtida tillväxtområden och vill förstärka marinindustrin.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]rstärka marinindustrin.

Nu är det officiellt konstaterat att sjötransporter och offshore är områden som Finland ska satsa på. Den finländska marinindustrin ska växa genom att satsa mer på det man redan idag kan bäst. Det framgår av en rapport som Konkurrenskraftsarbetsgruppen för marinindustrin 2020 idag har överlämnat till näringsminister Jan Vapaavuori.

Arbetsgruppen har under ledning av bergsrådet Ole Johansson – Wärtsiläs förre, numera pensionerade koncernchef – kartlagt den finländska marinindustrin samt statens möjligheter att delta i utvecklandet av sektorn. Enligt rapporten är sjöfart och offshoreverksamhet framtida tillväxtområden. Bland annat fastslår man att sjötransporterna är den överlägset mest energieffektiva och således också den mest miljöanpassade transportformen.

Specialkunnande

Arktiskt kunnande, energieffektiva lösningar och nya bränslen utgör i rapporten exempel på avancerade specialområden inom marinindustrin förutom varvsindustrins produkter som kryssningsfartyg och offshore-konstruktioner. Enligt rapporten gäller det nu för företagen att sikta allt högre i de globala värdekedjorna. 

Det framgår också att det i Finland finns cirka 450 företag inom den marina industrin som sysselsätter närmare 18.000 personer. Av deras anställda i Finland arbetar över 80 procent utanför skeppsvarven. Det är speciellt leverantörer av system och utrustning samt konstruktionsbyråer som har erövrat globala marknader.

Drivkraft för tillväxt 

– Finland behöver flera företag eller konsortier som fungerar som drivkrafter också för mindre företag så att dessa ska kunna växa, utvecklas och bli mer internationella. Detta å sin sida förutsätter att man gör ytterligare satsningar på forskning och utbildning inom sektorn och att Finland aktivt förstärker sin ställning som ett land med arktiskt kunnande. Också den internationella affärsverksamhetskompetensen ska på ett effektivare sätt kopplas till utbildningshelheterna inom sektorn, konstaterar Ole Johansson.

Näringsminister Jan Vapaavuori är nöjd med att rapporten ger en bredare helhetsbild än den tidigare diskussionen haft.

– Förra vintern låg fokusen i debatten kring marinindustrin på problemen kring STX-bolaget. Finland har omfattande kompetens om marinindustrin, och byggandet av stora lyxkryssare är en viktig del av detta. Arbetsgruppens rapport bekräftar det faktum att de begränsade resurserna ska riktas in på utbildning och utveckling av kompetensen. Marinindustrins framtida framgångar kan byggas endast på högklassig kompetens samt på skickligt ledda och lönsamma företag, konstaterar Vapaavuori.

Enligt arbetsgruppen bör forskning kring kompetensen inom den arktiska marinindustrin snabbt förstärkas. Den efterlyser satsningar på forskningsinfrastruktur, som bassänger och simulatorer. Budskapet är att Finland bör utvecklas till en stormakt när det gäller arktiskt kunnande.

Mångsidigare innovationsstöd 

Arbetsgruppen föreslår att staten förbereder användning av innovationsstödet för skeppsbyggnad på ett mångsidigare sätt redan inom den nuvarande forskningsramen. Staten bör också snabbare modernisera sitt eget fartygsbestånd. Som exempel nämner man isbrytare och försvarets behov av fartyg på lång sikt.

– Vid sidan av de speciella frågorna kring den marina industrin betonar rapporten vikten av att upprätthålla Finlands konkurrenskraft och innovationsklimat. Vi befinner oss mitt i en stark global omvälvning och kan klara oss endast genom ständig förnyelse. Också för den marina industrins del innebär det satsning på bland annat energieffektivitet, förnybara bränslen, miljövänliga innovationer och cleantech-lösningar av olika slag. Därigenom skaffar vi oss ett försprång och konkurrensfördel jämfört med de länder som har en lägre kostnadsnivå, understryker Jan Vapaavuori.

 

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]