Fotograf: Krougius Scandinavia AB

Kategori: Folk/företag | Försäkring

Marconova byter namn

LK Marconova AB tar ägarkoncernens namn och blir Krogius Scandinavia AB.

– Nu bygger vi vidare mot Skandinavien och Europa och kommer att få fina synergieffekter med våra kollegor i Danmark, säger Björn Brödje, vd för Krogius Scandinavia AB som är ett oberoende besiktnings- och skaderegleringsföretag  med fokus på den marina sektorn.

Växer så det knakar

Marconova grundades i Göteborg 2001 men ägs sedan 2009 av den finska koncernen Oy Lars Krogius med säte i Helsingfors.

–Vi är en av de största konsulterna inom den här sektorn i Sverige och och vi växer på alla håll just nu i en positiv marknad. Jag har anställt sju personer sedan nyår, de senaste två i fredags, säger Björn Brödje till Sjöfartstidningen.

– Det är dels besiktningsmän, med bakgrund som sjöbefäl som suttit som inspektörer på något rederi och dels är det skadereglerare, som jag har anställt. Man kan säga att de två kategorierna av anställda representerar de två ben som företaget står på.

Agenter

Företagets uppdragsgivare består av försäkringsbolag, rederier, ship management bolag, speditörer, advokatbyråer, banker och industriföretag. Dessutom är man Lloyd’s Agents i Sverige och Danmark. Koncernen har representanter på 15 platser runt Östersjön, i Baltikum, Ryssland och i Skandinavien och har sammanlagt omkring 100 anställda.

– På Krogius Scandinavia är vi 23 personer, 15-16 i Göteborg, 4-5 i Danmark och 2 i Stockholm.