Fotograf: Ebba Fredin, Transportföretagen

Kategori: Arbetsmarknad

Många besökare på Sjöfartens dag

Lördagen den 8 februari hölls Sjöfartens dag ombord på Destination Gotlands MS Visby. Evenemanget syftade till att visa upp sjöfarten och branschens olika yrken och karriärvägar.

Syftet med dagen är att visa upp sjöfartens och sjöfartsnäringens betydelse och genom att både Kustbevakningen och Sjöräddningssällskapet fanns på plats kunde branschen visa upp sin bredd.

Från maskin till brygga

Under dagen fick besökarna möjlighet att besöka maskinrum och brygga och höra personalen ombord berätta om sina jobb. Intresset var såpass stort att det blev trångt uppe på bryggan när befälhavare Mats Thor förklarade hur man manövrerar ett fartyg, framgår av ett pressmeddelande.

Bred kompetens 

Enliga samma pressmeddelande var intendenten Hamid Bani Shoraka en annan av dem som hälsade besökarna välkomna ombord. Han har ansvar för bemanning och service, säkerhet och restaurangkök och förklarade att Destination Gotlands fartyg under sommarmånaderna är Gotlands största restaurang.

En fråga som engagerar 

Linnéuniversitetet var en av de många utställarna på plats och sjökaptensstudenten Sanne Joosten, som går andra året på universitetets sjöfartsutbildning och också var med på Sjöfartskonvojen i somras, stod i montern och berättade för intresserade ungdomar om hur det är att arbeta till sjöss. 

Andra året

Destination Gotlands HR-expert Annette Widlund berättade att det var andra året i rad som Sjöfartens dag arrangerades på Gotland och att dagen förra året bidrog till en fullsatt klass på Visbygymnasiets sjöfartsutbildning.

– Så nu hoppas vi att Sjöfartens dag 2020 ger samma värdefulla effekt.