En panel bestående av Elin Filipsson, Ida Asplund och Johanna Taremark diskuterade hur branschen kan locka och behålla fler kvinnor.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Arbetsmiljö

”Vill inte bli en reklampelare”

FN:s dag för kvinnor inom sjöfarten firades på måndagen på Öckerö. Talare från hela branschen gav sin syn på temat jämställdhet och att få fler kvinnor till sjöfarten.
Det var fullsatt på Kompetenshuset på Öckerö under måndagen när den svenska sjöfartsnäringen firade International Day for Women in Maritime. Arrangörer var Maritimt Forum, Kompetenshuset, Svensk Sjöfart, Wista Sweden, SMTF och Wärtsilä.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]raph –>

Det var fullsatt på Kompetenshuset på Öckerö under måndagen när den svenska sjöfartsnäringen firade International Day for Women in Maritime. Arrangörer var Maritimt Forum, Kompetenshuset, Svensk Sjöfart, Wista Sweden, SMTF och Wärtsilä.

– Tanken med dagen är att fira och lyfta kvinnor i branschen, främja rekrytering och arbetet med att attrahera och behålla kvinnor i den maritima sektorn, höja profilen för kvinnor inom sjöfarten och stärka engagemanget för FN:s mål 5 för hållbar utveckling, jämställdhet mellan könen, sa moderator Carolina Kihlström som till vardags är verksamhetschef för Maritimt Forum.

Den europeiska redareföreningen ECSA:s ordförande Karin Orsel var med på länk. Hon är vd för Thun Tankers och grundare och vd för MF Shipping Group som idag har bemanning och drift för över 50 fartyg. Karin Orsel visade bild på ett av dem: tankfartyget Thun Equality.

– Finns det ett bättre sätt att visa att alla involverade arbetar för jämställdhet än att döpa ett fartyg till Thun Equality, frågade Karin Orsel retoriskt.

Hon talade om jämställdhetsarbetet inom IMO och berömde ordförande Arsenio Dominguez som enligt Karin Orsel tydligt arbetar för jämställdhet. Hon sa också att förändring i branschen börjar med oss själva och att jämställdhetsarbete inte bara handlar om att få in fler kvinnor.

– Vi vill ha fler kvinnor ombord eftersom vi vet att det är bra med en mix av kön, ålder och etnicitet. Och förstås också tvärtom – på personalavdelningen iland ska det inte bara vara kvinnor, sa Karin Orsel. 

Christina Palmén, ordförande för Wista Sweden och ansvarig för sjösäkerhetsfrågor hos Svensk Sjöfart, talade om betydelsen av nätverk. 

– De kontakter och den kunskap jag får inom Wista är för mig helt avgörande i mitt arbete, sa hon.

Hon talade också om vikten av bra ledarskap, stöttande chefer och att få verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Wista Sweden driver sedan förra året ett mentorprogram för kvinnliga sjöbefälsstudenter som är på väg ut i arbetslivet. Men Christina Palmén betonade också att hela branschen har ett ansvar.

– Vi har alla en viktig roll i att få fler till branschen och att ta hand om dem som kommer hit, sa hon.

Louise Wallenborg, ansvarig för logistik och hållbarhet på Berg Propulsion, talade om mångfald i stort.

– Jämställdhet och inkludering är inte bara något som vi som individer mår bra av, utan även något som ett bolag mår bra av, sa hon.

Hon hänvisade till forskning som visat att homogena organisationer kan ha svårare att driva innovation, att kvinnliga ledaregenskaper kan ha positiv effekt på företags hållbarhetsarbete och att kvinnor i ledande befattningar kan påverka ett bolags riskbenägenhet. 

– Jag tror helt enkelt att mångfald är bra business. Diversifierade team är bra både för säkerhetskulturen ombord och för bolagets affärsutveckling, sa Louise Wallenborg. 

I Trelleborgs hamn arbetar 14 kvinnor och 99 män, berättade Jennie Folkunger som är miljö- och hållbarhetschef i hamnen. Av de 67 stuvarna är idag fyra kvinnor och enligt Jennie Folkunger vill de gärna locka dit fler. Hon talade om arbetets fördelar, hur stuvarnas skiftjobb går utmärkt att kombinera med familjeliv eftersom de har lång sammanhängande ledighet, och att lönen är bra.

Hon kommenterade den jargong som många förknippar med jobb i hamn.

– Jargongen är aldrig elak eller illa menad. Men ja, den finns där, och det får man hantera, sa hon och påpekade samtidigt att arbetet präglas av en välkomnande familjär stämning. 

Jennie Folkunger på scen.
Jennie Folkunger, miljö- och hållbarhetschef i Trelleborgs hamn.

Salem Yohannes arbetar sedan två år som Diversity and Inclusion Lead för Stena Line. Hon berättade att bolaget sedan hon kom dit har breddat begreppet och arbetsområdet. 

– Tidigare har det varit ett snävare fokus på jämställdhet. Nu arbetar vi bredare med jämlikhet och tar in fler dimensioner, sa hon.

Det finns enligt Salem Johannes flera utmaningar kopplat till sjöfartsyrket: det är en mansdominerad bransch, arbetet är ofta tungt och pågår 24/7, arbetsplatsen är i viss mån isolerad och det finns problem med psykisk ohälsa, stress och sjukfrånvaro. Mot den bakgrunden har Salem Yohannes och Stena Line kommit fram till att man behöver arbeta strategiskt med jämställdhet och jobba proaktivt med hälsa och välmående.

Tre mål har satts upp: Stena Line ska ha 30 procent kvinnliga chefer (idag är siffran 18 procent), sjukfrånvaron ska minska och den allmänna medarbetarnöjdheten ska öka.

– Vi har satt ambitiösa mål och vi har en del att jobba på, säger hon.

För att nå dit har Stena Line hittills genomfört en rad åtgärder. Bland annat har bolaget introducerat nio diskrimineringsgrunder (mot tidigare sju) och omarbetat tänket kring välmående och hälsa för att göra det lättare att prata om psykisk ohälsa. De provar också ett nytt rekryteringssystem där de slopat cv och går direkt på tester. Om pilotprojektet faller väl ut kan systemet införas i hela bolaget. 

Jämlikhetsarbetet ska märkas i hela organisationen, påpekar Salem Yohannes. Och det tar tid.

– Det gäller att vara konsekvent och att fortsätta. Vi håller i och håller ut. 

Jill Jansäter är genusvetare och arbetar inom Sjöfartsverket med projektet Redo. Hon gav en översikt av vad som hittills gjorts och vad som är på gång. Första omgången av Redo är avslutad, Redo 2.0 med sina fem delprojekt är i slutfasen och Redo Academy är under uppstart. 

Slogan under hela projektet har varit – och är – att vi är varandras arbetsmiljö. Detta gäller extra mycket till sjöss, påpekade Jill Jansäter, eftersom ombordanställda inte kan lämna jobbet och gå hem när arbetsdagen är slut eller något jobbigt har hänt. 

Cajsa Jersler Fransson, Sjöfartsverket, presenterade initiativet Equality in Shipping. I augusti förra året hölls en workshop där 100 kvinnor inom sjöfarten deltog i att ta fram en lista på vad som behöver göras för att attrahera fler kvinnor till branschen och få dem att trivas. Enligt Cajsa Jersler Fransson har flera rederier sedan dess infört, eller börjat arbeta med, flera av åtgärderna på listan. 

Dagen avslutades med ett panelsamtal kring hur sjöfartsbranschen ska kunna rekrytera och behålla fler kvinnor. Elin Filipsson tog examen från programmet för internationell logistik förra året och arbetar nu som fartygsoperatör på Furetank, Ida Asplund läser sista året på internationell logistik och Johanna Taremark läser sjökaptensprogrammet och arbetar just nu för Börjessons Charterbåtar. De är överens om att representation är viktigt för att få fler kvinnor att söka sig till sjöfarten. 

– Man vill få en inblick i var folk jobbar och se av vad som går att göra, sa Ida Asplund.

Elin Filipsson påpekade att branschrepresentanter som syns utåt ofta har högt uppsatta poster och tjänster, vilket kan få en närmast avskräckande effekt för unga som funderar på att söka sig till sjöfarten.

– Du identifierar dig inte med en vd eller någon som sitter i en massa kommittéer. Var jobbar unga kvinnor idag? Den vanliga representationen behövs också, sa Elin Filipsson. 

Paneldeltagarna var också överens om att branschen inte får göra de kvinnor som finns till reklampelare.

– Man kan inte visa upp en bild av att det finns massor av kvinnor i branschen, och så stämmer inte det när de som sökt sig hit väl kommer ut. Det måste vara en rättvisande bild, sa Johanna Taremark.

Elin Filipsson var en av deltagarna i Wistas mentorprogram förra året. Att som ny i branschen få en mentor och möjlighet att lära känna en eller flera personer har enligt henne stor betydelse.

– Bara att man känner igen tre ansikten i ett rum med 100 personer gör jättestor skillnad, sa hon. 

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]