Man överbord från Tallinks fartyg M/S ”Regina Baltica”

Den 30 mars larmade två kvinnliga passagerare vid två tillfällen besättningen att de hade sett en man falla överbord från M/S ”Regina Baltica”. Säkerhetspersonalen skickades ut vid båda tillfällena och undersökte saken. Inte förrän på torsdagsmorgonen blev det bekräftat att det saknades en person ombord och kaptenen beordrade då en genomsökning av fartyget. Den saknade personen hittades emellertid inte och svensk och estnisk polis larmades. Då det inte fanns någon misstanke om brott fick de båda kvinnliga passagerarna och den försvunnes vänner lämna fartyget efter förhör.