Kategori: Hamn/Logistik

Man Cryo levererar anläggning för LNG-bunkring

Man Cryo i Göteborg har tecknat avtal med Swedegas om leverans av en anläggning för LNG-bunkring i Göteborgs hamn.

Vid den LNG-bunkringsanläggning som MAN Cryo levererar på uppdrag av Swedegas ska fartyg kunna bunkra LNG från lastbil eller container samtidigt som de lastar eller lossar. Bunkringsmöjligheten kommer att finnas vid två kajer i Energihamnen.

Den specialbyggda anläggningen kommer att inkludera en lossningsstation för LNG-tankbilar och containrar, kryogen rörledning och bunkringsutrustning.

MAN Cryo övervakar

MAN Cryo kommer att övervaka projektet, inklusive teknik, upphandling och konstruktion. Projektet hanteras från MAN Diesel & Turbos lokala Göteborgskontor.

Anläggningen är planerad att öppnas under 2018 och kommer att opereras av Swedegas i nära samarbete med Göteborgs Hamn.

Swedegas uppger att bunkring vid kaj är ett första steg mot en större anläggning för LNG/gas i Göteborgs Hamn. Anläggningen ska anslutas till det västsvenska stamnätet för gas. Den ska också kunna användas för lagring och transport av förnybar gas.