MAN-B&W-motorer till Maersks supplyfartyg

Maersk Supply Services har valt MAN-B&W-motorer till de åtta nybyggen som man bestället av Aker Yards i Norge. Motorerna byggs i Frederikshavn. Det är första gången som MAN-B&Ws danska anläggning får leverera till Maersk Supply som tidigare huvudsakligen anlitat MaK. Varje fartyg utrustas med fyra motorer, två åttacylindriga och två sjucylindriga i fader-son-arrangemang. MAN-B&W levererar också propellrar och Alphatronic PMS-system.