Meyer Turku i Åbo.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Forskning | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Målet är klimatneutrala kryssningsfartyg

Laboratoriet för industriell ekonomi vid Åbo Akademi leder ett nytt forskningsprojekt som ska förstärka och försnabba den gröna omställningen inom fartygsindustrin.

Enligt ett pressmeddelande från det finländska universitetet Åbo Akademi ingår forskningsprojektet i Meyer Turku-varvets forsknings- och utvecklingsprogram NEcOLEAP. Programmets målsättning är att möjliggöra klimatneutrala kryssningsfartyg.

Erbjuder möjligheter

Pandemin slog hårt mot kryssningsrederierna och deras försvagade ekonomiska situation har lett till att de nu behöver tänka extra noggrant på hur de bäst investerar sina resurser för att vara attraktiva i framtiden och samtidigt förbättra hållbarheten i verksamheten, uppger Åbo Akademi i pressmeddelandet.

– Det utmanande läget erbjuder samtidigt möjligheter att komma med nya verksamhetssätt och innovationer till en bransch som präglas av traditioner, och detta är något vi kommer satsa hårt på med våra partner, säger akademielektor Jonas Spohr som är ansvarig projektledare.

Nya lösningar

Forskare vid Åbo Akademi kommer i samarbete med Kone, Kudos, Meyer, SeaKing, Aaltouniversitetet och PBI Research Institute under en tvåårsperiod att utveckla nya lösningar för hur den tekniska planeringen utförs redan i ett tidigt skede av fartygsplaneringen. Fokus ligger på hur allmänna passagerarutrymmen i framtiden kan utformas för att öka energieffektiviteten, minska risken för smittspridning, göra utrymmena mer multifunktionella och samtidigt förbättra kundupplevelsen.

En viktig del av projektet är att också att kartlägga framtida resenärers förväntningar och krav på hållbar turism, samt hur man med digitala applikationer kan analysera och påverka passagerarströmmarna för att bland annat minska trängsel och förbättra logistiken av de varor som förbrukas på fartygen.

Betydande kund

Projektet har en totalbudget på 2,2 miljoner euro och kommer att fortgå till 30 juni 2024. Åbo Akademis andel av budgeten är 570.000 euro. Business Finland är huvudfinansiär.

– Vi är ytterst nöjda över möjligheten att delta i Meyers hållbarhetsprogram, där vår mångåriga forskning inom teknisk planering och projektledning i krävande industriella projekt kommer att stärka förutsättningarna för den finländska marina industrin, säger professor Kim Wikström.

Åbo Akademi uppger att kryssningsindustrin är en betydande kund till den finländska marina industrin som sysselsätter cirka 25.000 personer och omfattar över 1.100 företag. Trots pandemin omsatte branschen 7,7 miljarder euro i Finland under 2020.