Malackasundet inte längre krigszon

En gemensam kommitté bestående av representanter från försäkringsmarknaden i London har slutligen dragit tillbaka klassningen av Malackasundet som krigszon. Genom detta har man avslutat en årslång konflikt mellan redare och försäkringsbolag. Noteras bör emellertid att nordöstra Sumatra fortfarande kommer att klassas som en krigszon. Både redare och lokala myndigheter i området har argumenterat för att risken för piratöverfall, vilket var skälet till att området klassades som krigszon, har minskat.