Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Folk/företag | Miljö

Mäklarna tror på LNG

Preems miljöansvarige Sören Ericsson, en av talarna på Sveriges Skeppsmäklareförenings höstmöte, säger att framtidens bränslen inte är något problem för Preem. Det är däremot frånvaron av skattemässigt drivmedel. Varför övergå till nya, dyra drivmedel när det blir dubbelt så dyrt.

– Oljeproduktionen ökar radikalt, inte minst i USA, sedan skifferoljan kommit. Och med det sjunker oljepriset. 

Ändå är Sören Ericsson övertygad om att LNG är det som kommer.

– Vår anläggning i Lysekil producerar redan LNG. Vi kommer att producera gasolja också, men det lönar sig inte för oss och därför kommer vi även framöver att producera främst bensin och diesel.

Lågt kundintresse

Ett rederi som satsar på LNG är Thunbolagen som kör på Vänertrafiken.

– I december 2015 får vi vårt första cementfartyg med dual-drift med LNG. Men tyvärr är kundintresset lågt. 

På den punkten är han överens med Wallenius Wilhelmsen Logistics Karolina Kjellgren som säger:

– Det finns inte en möjlighet i världen att rederierna kan bära den kostnaden själva. Det är inte kommersiellt möjligt.

”Man kan inte gå från 0 till 100 på en dag”

Även trafikutskottets ordförande Karin Svensson Smith (MP) är positiv till LNG:

– Man kan inte gå från 0 till 100 på en dag. LNG behövs och kommer att spela en viktig roll. Man måste vara pragmatisk, vi kan inte gå över till segelfartyg.

Hon är oerhört tydlig i sitt stöd för ökad sjöfart och säger att 60 procent av transporternas energiförbrukning måste försvinna.

– Energiåtgången är direkt avhängig av friktionen och vatten mot skrov har betydligt lägre friktion än gummi mot asfalt till exempel. 

Läxar upp näringen

Hon fortsätter att konstatera att politiken är till för att ordna med den infrastruktur som behövs för att samhället ska fungera. Det är därför statens ansvar att ordna exempelvis infrastruktur för natur- och biogas.

Men hon läxar också upp sjöfartsnäringen och säger:

– Det har ju varit känt länge att de nya svavelreglerna kommer nu vid årsskiftet. Näringen hade kunnat förbereda sig i bättre tid, den nya reglerna är ingen överraskning.