Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Makassar Highway under bogser

På tisdag kväll inleddes bogseringen av biltransportfartyget Makassar Highway till Oskarshamn.

Haveristen bogseras av AHTS (Anchor Handling Tug Supply vessel) Blue Antares, som ägs av danska Blue Star Line A/S.

− Vi vill säkerställa att detta görs på rätt sätt och vi kommer att följa bogseringen med flera fartyg och miljöskyddsmateriel för att ha beredskap om olja läcker ut från fartyget, säger Mattias Heneborn räddningsledare i Kustbevakningen i ett pressmeddelande.

Två risker

− Jag ser två risker med bogseringen, det ena är att det ska komma ut olja från fartyget under bogseringen och den andra är att skadorna ombord på fartyget förvärras. Risken för att fartyget ska sjunka bedömer vi som liten, säger Kustbevakningens biträdande on-scene commander Patrik Lindén.

För att minska riskerna sker bogseringen i låg fart. Enligt AIS-data på Marine Traffic håller ekipaget i huvudsak en fart på drygt 1,5 knop.

Allvarliga skador

När dykare undersökte haveristens skrov tisdag förmiddag upptäcktes så pass allvarliga skador och sprickbildningar i fartygets skrov och tankar att rederiet omgående önskade bogsering till Oskarshamn.

Bärgningsföretaget presenterade en plan för hur bärgningen ska genomföras och berörda myndigheter hade inget att invända mot den.

Det finns uppskattningsvis närmare 400 kubikmeter olja ombord på Makassar Highway. Kustbevakningen fortsätter att tillsammans med räddningstjänsten ta upp den olja som har läckt ut.