Makalöst år för Torm

Dampskibsselskabet Torm i Köpenhamn hade ett fantastiskt år 2004. Resultatet blev det bästa i rederiets 120-åriga historia. Vinsten efter skatt uppgick till DKK 2,3 miljarder, av vilket DKK 1,04 utgörs av aktieinnehavet i rederiet Norden. Vinsten motsvarar prognosen från januari i år, men trots detta sjönk aktien på Köpenhamns-börsen. Vinsten motsvarar 67,2 procent av kapitalet. Styrelsen föreslår en utdelning på DKK 15 per aktie, en rejäl ökning jämfört med året innan då DKK 6 per aktie delades ut. Totalt delas DKK 546 miljoner ut till aktieägarna. Tormflottan växte med 29 procent under 2004 till 2,0 miljoner ton dödvikt. Rederiet räknar med ett bra år också i år och vinstprognosen ligger på DKK 890–945 miljoner exklusive aktieinnehavet i Norden och reavinsten på DKK 19 miljoner från försäljningen av ”Torm Hilde” och ”Torm Margrethe” tidigare i år.