I april slutfördes avknoppningen av Svitzer från Maersk.

Fotograf: Svitzer

Kategori: Ekonomi

Maersks första kvartal gick som förväntat

Maersks första kvartal ligger i linje med förväntningarna enligt bolagets kvartalsrapport. Detta trots pågående störningar i Röda havet.

Bolagets resultat för första kvartalet 2024 visar en stark återhämtning i intäkterna jämfört med fjärde kvartalet 2023. Enligt Maersk ligger väl fungerande terminaler samt en kombination av ökad efterfrågan och långvarig kris i Röda havet bakom resultatet.

– Vi hade en positiv start på året med ett första kvartal som utvecklades precis som vi förväntade oss. Efterfrågan går mot den högre änden av vår prognos för marknadstillväxt och förhållandena i Röda havet fortsätter, säger Vincent Clerc, vd för Maersk i en kommentar.

Nya fartyg sätter press

Detta stödde inte bara en återhämtning under första kvartalet jämfört med det föregående, utan ger enligt Maersk också bättre utsikter för kommande kvartal, då bolaget förväntar sig att förhållandena ska fortsätta som nu under större delen av året.

– Vi förväntar oss dock fortfarande att det stora antalet nya fartyg som levereras under detta och nästa år så småningom kommer att uppväga dessa faktorer och sätta sjömarknaden under förnyat tryck. Vi fortsätter därför obevekligt vårt arbete med kostnader med målet att rulla tillbaka de kostnader som är kopplade till störningar inom sjöfarten och återställa marginalerna inom logistik och tjänster, säger Vincent Clerc.

Röda havet påverkar resultatet

Resultatet för bolagets sjöverksamhet har under årets första kvartal påverkats av situationen i Röda havet med ökade marknadsrater och kostnader på grund av störningar i leveranskedjan. Starka volymer, högt kapacitetsutnyttjande och fortsatt kostnadsdiciplin har enligt Maersk säkerställt att resultatet förbättrats jämfört med sista kvartalet förra året.

Inom logistik och tjänster syntes betydande tillväxt i volym, medan marginalen låg på en enligt bolaget otillfredsställande nivå på grund av för låg utnyttjandegrad i vissa lager, samt kortsiktiga utmaningar med att implementera nya kundkontrakt i Nordamerika.

Terminaldelen började året med starka resultat och god tillväxt i volymer. Stark kostnadsstyrning och hög produktivitet bidrog till förbättrade marginaler.

Svitzer har knoppats av

A.P. Møller Maersk är idag ett logistikföretag som verkar i mer än 130 länder och sysselsätter 100.000 människor.

I slutet av april slutfördes avknoppningen av bogserbolaget Svitzer från Maersk. Syftet är enligt bolaget att rationalisera koncernens portfölj för att fokusera på helhetslogistik. Svitzer Group A/S har noterats på Nasdaq Copenhagen.

Höjer sin finansiella prognos

På grund av en stark efterfrågan och tillväxt i containervolym höjer Maersk sin ursprungliga finansiella prognos för 2024 mot den övre änden av intervallet 2,5–4,5 procent. Situationen i Röda havet förväntas pågå även under andra kvartalet. Utmaningarna kring överkapacitet fortsätter men med försenad effekt.

För helåret 2024 höjer koncernen sin finansiella prognos och förväntar sig ett EBITDA i intervallet 4,0–6,0 (tidigare 1,0–6,0) och EBIT i intervallet -2.0–0.0 (tidigare -5.0–0.0).

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]