Mærsk vill ha fler kvinnor i ledande positioner

A. P. Møller-Mærsk har undertecknat en deklaration om att verka för att släppa fram fler kvinnor i ledande positioner. Deklarationen är framtagen av det danska ministeriet för arbetsmarknad och jämställdhet. A. P. Møller-Mærsk ska aktivt arbeta för att hitta och ta bort existerande hinder för kvinnliga anställda som siktar mot ledande positioner.– Det är ingen hemlighet att vi bara har ett fåtal kvinnliga ledare, säger Maria Pejter, chef för kompetensutveckling inom koncernen.