Maersk USA-flaggar åtta fartyg

A P Møller-Mærsk-koncernen har sålt åtta containerfartyg till det USA-baserade dotterbolaget Maersk Line Limited. Alla åtta fartyg kommer att överföras till amerikansk flagg och ersätta åtta äldre enheter, också flaggade i USA, som sålts för upphuggning i Kina. Fem av containerfartygen som sålts till dotterbolaget är av Hyundai standard-typ, också känd som G-klassen. Dessa enheter har fram tills nu seglat under brittisk och dansk flagg. Fartygen är Maersk Glasgow (som nu omnamnas till Maersk Kentucky), Greenwich Maersk (Maersk Wisconsin), Maersk Gloucester (Maersk Utah), Gosport Maersk (Maersk Idaho) och Dirch Mærsk (Maersk Wyoming). Maersk Line Limited har redan fyra fartyg i samma klass som seglar under amerikansk flagg. Vidare kommer de tidigare Sea Land-enheterna Sea Land Eagle och Sea Land Mercury att få tillbaka amerikansk flagg.MSC Everest (ex Sea-Land Racer) får amerikansk flagg vid leverans för timecharter till MSC. Fartygen kommer att operera i Maersk Line-nätverket. Men alla fartygen blir också en del av de amerikanska sjöfartsmyndigheternas transportprogram och således vara standby-fartyg i händelse av krig eller katastrofer.