Mærsk startar personalutbildning

A.P Møller-Mærsk har introducerat ett nytt utbildningsprogram kallat Maersk International Human Resource Programme, där studenterna utbildas i såväl personalfrågor som affärskunskap. Enligt Oscar Rosendahl, chef för Maersks personalavdelning finns ett stort behov av detta, inte minst ur rekryteringssynpunkt. 500 studenter har valts ut av 85.000 sökande globalt. Av de utvalda är 25 från Danmark.