Fotograf: Mærsk Group

Kategori: Container | Ekonomi | Hamn/Logistik

Maersk starkare än väntat

A.P. Møller-Mærsk-koncernen gjorde en vinst tredje kvartalet 2013 på USD 1,2 miljarder, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med motsvarande period 2012. 

Enligt kvartalsrapporten gjorde man en ökad vinst inom samtliga affärsområden, med undantag för Maersk Oil och Damco. Såväl Maersk Line, APM Terminals som Maersk Drilling utmärkte sig med en extra stark tillväxt. 

– Vi är mycket nöjda med det operativa resultatet, vilket är en följd av att vi har presterat starkt inom de flesta affärsområdena, säger koncernchefen Nils S. Andersen i ett pressmeddelande. 

Ökad vinst

Maersk Line gjorde en vinst på USD 554 miljoner i tredje kvartalet, jämfört med USD 498 miljoner tredje kvartalet 2012. Vinstökningen kan enligt rapporten främst tillskrivas lägre kostnader. Dessutom ökade man volymerna med 10,6 procent. Totalt under årets första nio månader har Maersk Line gjort en vinst på USD 1,2 miljarder (USD 126 miljoner motsvarande tidsperiod 2012). 

Maersk Oil gjorde en vinst kvartal tre 2013 på USD 189 miljoner (USD 243 miljoner kvartal tre 2012), medan den totala vinsten januari-september 2013 uppgår till USD 783 miljoner – vilket kan jämföras med vinsten januari-september 2012 som uppgick till USD 2 miljarder. 

Vände underskott

APM Terminals ökade vinsten kvartal tre 2013 jämfört med motsvarande period förra året: vinsten kvartal tre i år blev USD 203 miljoner, medan vinsten kvartal tre 2012 uppgick till USD 156 miljoner. 

För Maersk Tankers del vände man ett underskott i tredje kvartalet 2012 på USD 278 miljoner till en vinst tredje kvartalet 2013 på USD 18 miljoner, medan Svitzer gjorde en vinst kvartal tre i år på USD 34 miljoner – vilket är en svag ökning jämfört med vinsten på USD 33 miljoner kvartal tre 2013. 

Slutligen gjorde Maersk Drilling en vinst kvartal tre 2013 på USD 148 miljoner, vilket är en ökning jämfört med vinsten på USD 84 miljoner kvartal tre 2012. 

Justerar upp förväntningar

Avkastningen på det investerade kapital blev för koncernen i sin helhet 9,5 procent (8,6 procent 2012). 

Enligt rapporten innebär resultatet för kvartal tre 2013 att koncernen justerar upp förväntningarna gällande det totala resultat för helåret 2013 till cirka USD 3,5 miljarder, från att tidigare ha legat på USD 3,3 miljarder.