Mærsk skrev på för Aqaba-terminalen

APM Terminals, som ingår i A.P. Møller Mæersk-gruppen, har undertecknat ett 25-årigt avtal om att driva containerterminalen i Aqaba, Jordanien. Avtalet slöts med Aqaba Development Corporation, som äger hamnen. I dag har terminalen cirka 540 meter kaj, 800 anställda och plats för över över 8.800 containrar. Aqaba är en strategisk hamn med förbindelser mellan Israel, Jordanien, Irak och Saudiarabien. Det nya partnerskapet med Mærsk är tänkt att öka trafiken och ha en årlig omsättning på 2,4 miljoner TEU. APM Terminals fortsätter att expandera och uppgifter om nya samarbetsavtal kommer dagligen. I dag offentliggjordes också att ett avtal slutits med Saigon Ports om att utveckla en ny terminal i Ho Chi Minh City, Vietnam.