Maersk-rigg byggs om i Esbjerg

Ett antal underleverantörer i Esbjerg under ledning av Semco Maritime har återigen vunnit ett kontrakt för uppgradering och ombyggnad av en borrigg vid kaj. Nu gäller det Maersk Drillings jackup-rigg Maersk Gallant som har anlänt till Esbjerg efter mer än fyra år i den norska Nordsjö-sektorn. Ombyggnaden kommer att sysselsätta flera hundra personer och en anläggning med kök, matsalar och omklädningsrum och andra faciliteter i containrar har byggts upp vid kajkanten. Riggen bogserades till Esbjerg av Maersk Advancer. Maersk Gallant, byggd 1993, stannar i Esbjerg i 30 dagar och bogseras sedan tillbaka till den norska sektorn för tolv månaders sysselsättning av Conoco-Phillips.