Maersk Line lämnar Suez med China Express

Maersk Line ändrar rutt på en av sina Asien till Europa-linjer och seglar runt Godahoppsudden istället för att gå via Suezkanalen. Enligt uppgift ska det spara Maersk Line USD 600.000 vilket mer än väl täcker kostnaderna för de extra sju dagarna till sjöss. Linjen AE7, the China Express, som går från ett antal kinesiska hamnar direkt till Algeciras, Zeebrügge, Bremerhaven och Rotterdam utan några stopp mellan Kina och Europa. Linjen drivs med giganterna i E-klassen plus Cornelia Mærsk och Elly Mærsk, som var det första fartyget som avseglade mot Godahoppsudden. Maersk Line har också beslutat att dra ner farten för att spara bränsle. Med de extra sju dagarna för att segla runt Afrika tar resan från Yantian till Algeciras 32 dagar.