Maersk Line lägger upp containerfartyg

– Det är sannolikt att vi kommer att behöva lägga upp ett antal containerfartyg för att reducera kapaciteten, säger Eivind Kolding, vd för Maersk Line, i en intervju med Berlingske Nyhetsmagasin. Han fortsätter:– Det är inte orealistiskt att vi tar och lägger upp 10–15 medelstora containerfartyg eftersom tillväxten i marknaden har försvunnit under den nuvarande krisen. Vi vill sända en stark signal i hopp om att andra operatörer ska göra något liknande.Maersk Line har nästan slutfört förnyelsen av flottan med bara ett par containerfartyg från Odense och Stralsund kvar i containersektorn. Den totala containerfartygsflottan kommer att växa med 13 procent under 2009 med endast ett fåtal tillskott till Maersk Lines flotta.