Maersk Line justerar kapaciteten på Asien–Europa

Maersk Lines service till de skandinaviska hamnarna Göteborg och Århus kommer i november att ändra schema eftersom det nuvarande schemat temporärt kommer att upphöra. AE10-servicen kommer från mitten av månaden att gå till de två hamnarna. AE10-servicen går från Kaochiung, Taiwan till Zeebrügge, Belgien, men kommer nu också att anlöpa Göteborg och Århus. Anledningen till Maersks omläggning beror på en tids vikande kapacitetsbehov, raterna för att skeppa containrar har varit på nedgång sedan september parallellt med den vikande globala konjunkturen. Förändringarna påverkar också hamnarna i Hamburg, Dunkerque, och Valencia.