Maersk Line justerar BAF

Maersk Line har de senaste veckorna justerat BAF-tariffen (Bunker Adjustment Factor) nedåt på grund av oljepriset. Idén bakom BAF är att bunkeravgiften ska bli mer transparent och göra det mer rättvist för kunderna på linjeservicerna. På USA-Karibien-traden så har BAF sänkts från USD 400 till USD 200 och på Nordamerika-Sydamerika-traden så ligger BAF-tariffen nu på USD 310 efter att ha sänkts med USD 75. Bunkeravgiften kommer trots att priserna på sjötransporter har fallit dramatiskt på i praktiskt taget alla trader.