Fotograf: Maersk

Kategori: Fartygsaffärer | Ekonomi | Tank

Maersk lämnar gastransport helt

Maersk Tankers har sålt sin gasdivision med totalt 10 VLGC-fartyg (Very Large Gas Carrier) till BW Group. Priset avslöjas inte, men siffror runt USD 600 miljoner cirkulerar i marknaden.

Maersk Tankers VLGC-flotta består av fem ägda och fem inchartrade fartyg. I affären ingår timecharters varav två går ut nästa år. Fartygen är på 79.000 till 83.000 kubikmeter och de fem ägda är byggda mellan 2007 och 2011.

Affären med BW Group är Maersk Tankers fjärde större avyttring på senare tid. År 2011 sålde man LNG-divisionen med totalt åtta fartyg till ett joint-venture bildats av Teekay and Marubeni. Det mindre LPG-tonnaget såldes till Navigator Gas och förra året såldes 13 produkttankfartyg till Thun, varav 12 där Lidköpingsrederiet redan hade 50-procentiga ägarandelar. Dessutom har man sålt ett VLCC-fartyg för konvertering till offshoreoperationer. Rykten om att rederiets hela VLCC-flotta skulle vara till salu tillbakavisas dock av Maersk Tankers. 

Maersk Tankers är dock fortfarande världens största produkttankrederi med fartyg från den mindre tonnaget upp till LR2-segmentet (Long Range). BW Group befäster samtidigt sin position som det största VLGC-rederiet. 

Affären förutsätter godkännande av konkurrensmyndigheter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.