Maersk lägger upp containerfartyg

Maersk Line kommer att lägga upp åtta containerfartyg för åtminstone de närmaste sex månaderna i syfte att minska kapaciteten på rederiets olika linjer. Beslutet är taget på grund av den vikande marknaden. Några av fartygen kommer att vara redo att sättas in i service omgående om det skulle behövas, då besättning finns på plats.– Vi planerar också för att några av fartygen kommer att vara upplagda en längre period än sex månader, men vi övervakar marknaden noga, säger Michel Deleuran, chef för avdelningen Network and Product på Maersk Line.De aktuella fartygen är Maersk Sembawang, Maersk Sebarok, Maersk Semakau, Maersk Sentosa, Maersk Serangoon, Maersk Seletar, Maersk Kiel och Maersk Karachi. Hittills har rederiet inte hittat någon uppläggningsplats, men flera platser är under utvärdering.