Maersk köper Broströms Ship Agencies

Maersk Broker K/S förvärvar 100 procent av aktierna i AB August Leffler & Son, Simon Edström Shipping AB, och Unér Shipping AB, tidigare en del av Broström Ship Agency Network AB – säljare är Broström AB. Maersk Broker K/S avser att behålla de enskilda företagsnamnen, dess verksamheter och förpliktelser. Leffler, Unér, och Edström är verksamma inom hamnagentur, befraktning, linjeagentur, spedition och projekthantering. Företagen är representerade i 14 svenska hamnar.