Maersk inför pappaledighet

A. P. Møller-Mærsk A/S har för sina manliga anställda infört rätten till tre månaders betald pappaledighet när familjen har fått tillökning. Kvinnliga anställda har sedan tidigare rätt till sex månaders betald mammaledighet. Införandet av pappaledighet är bara en av många förmåner som rederiet under de senaste åren har arbetat med att införa. Motivet är att göra företaget attraktivt för de anställda och på så sätt säkra den framtida rekryteringen.