Maersk i ny gaspool med partners

Maersk Tankers har skapat en ny gaspool tillsammans med Transpetrol Maritime Services och Zodiac Maritime Agencies. Poolen gäller segmentet VLGC (Very Large Gas Carriers). Maersk Tankers och Zodiac är redan involverade i SkandiGas-poolen. Den nya poolens flotta består från start av åtta fartyg från 78.000 kubikmeter till 82.000 kubikmeter. Fyra av dessa är Maersks gastankers i V-klassen (Maersk Visual, Virtue, Value och Venture) som har levererats under 2007 och 2008. Poolen kommer att växa med ytterligare åtta fartyg åren 2009 till 2011. Maersk Tankers kommer att ha det kommersiella ansvaret för poolen.