Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Container | Juridik

Maersk gör upp utanför rätten

Maersk Line Limited ska i en uppgörelse med amerikanska staten betala USD 31,9 miljoner.

Maersk Line Limited, amerikanskt dotterbolag till Maersk Line, anklagas för att ha kommit med falska uppgifter och vilselett amerikanska myndigheter i samband med materialtransporter till amerikanska trupper i Afghanistan och Irak. Amerikanska staten hävdar att bolaget medvetet överfakturerat försvarsdepartementet.

Myndigheterna hävdar att Maersk Line Limited bland annat har tagit betalt för GPS-spårning av containrar och säkerhetstjänster – saker som aldrig eller bara delvis funnits på plats – och Maersk Line har heller inte dragit av för överenskomna rabatter för containerförvaring som slutits med en av Maersks underleverantörer. 

Oegentligheterna upptäcktes av en visselblåsare som kontaktade myndigheterna. Den aktuelle visselblåsaren tilldelas enligt False Claims Act en del av pengarna från uppgörelsen, närmare bestämt USD 3,6 miljoner.

– Leverantörer som kommer med felaktiga ekonomiska krav kostar staten miljoner dollar varje år, säger Melinda Haag, distriktsåklagare i norra Kalifornien.

Maersk Line Limited har sitt huvudkontor i Norfolk. Rederiet opererar en flotta på 56 fartyg, flera av dessa ligger under kontrakt med det amerikanska försvarsdepartementet.