Maersk i fortsatt dispyt med Irak om Khor Az Zubayr

Dispyten fortsätter mellan den irakiska regeringen och A.P. Møller-Mærsk om det danska företagets tidigare engagemang i operationen av hamnen Khor Az Zubayr. Den irakiska regeringen anklagar A.P. Møller-Mærsk för att inte ha betalat avgifter på det hanterade godset och planerar nu en stämning. Mærsk hävdar i stället att irakierna aldrig betalade för företagets operation av hamnen innan den lämnades tillbaka till Irak. Søren Sjøstrand-Jakobsen, chef för Middle East Business Development, är övertygad om att man hittar en lösning innan saken hamnar i domstol.Den irakiska regeringen har meddelat att A.P. Møller-Mærsk inte kommer att bli inbjudna till nästa anbudsrunda för driften av hamnen.