Maersk höll ställningarna under 2008

A. P. Møller-Mærsks resultat för 2008 var nästan på samma nivå som för 2007, trots alla förändringar inom koncernen och de höga oljepriserna. Omsättningen var USD 61,2 miljarder (DKK 311 miljarder), vinsten före skatt och avskrivningar var USD 16,5 miljarder (DKK 83 miljarder). Nettovinsten var USD 3,5 miljarder (DKK 17,6 miljarder), jämfört med USD 3,4 miljarder 2007. Ledningen finner resultatet för 2008 ”acceptabelt”, då koncernen visar vinster i de flesta affärsområden, med rådande omständigheter i beräkning. Utsikterna för 2009 omges av stor osäkerhet, inte minst på grund av utvecklingen i världsekonomin. Specifika orosmoln är utvecklingen för containerfrakt-raterna, transporterade volymer, växelkursen för USD-dollar samt oljepriserna. För koncernen som helhet förväntas resultatet (exkluderat försäljning av fartyg, riggar, etc) för 2009 att ligga betydligt under 2008, då resultatet var USD 2,6 miljarder. Kapitalet i slutet av 2008 låg på USD 29.9 miljarder (DKK 158,3 miljarder).