Kategori: Container | Ekonomi | RoRo

Maersk föreslår ökad aktieutdelning

Den danska rederikoncernen Maersk redovisar ett resultat före skatt för helåret 2012 på DKK 42.5 miljarder (50.5). Det innebär att bolaget tjänade nästan en miljard svenska kronor i veckan.

Enligt SME Direkts prognossammanställning var det väntat med ett resultat före skatt om DKK 43.4 miljarder.

Nettoomsättningen uppgick till DKK 342 miljarder (323), medan den förväntade nettoomsättningen var DKK 342 miljarder.

Nettoresultatet före minoritetsposter uppgick till DKK 23.4 miljarder danska kronor (18.0), mot förväntade DKK 22.6 miljarder.

När det gäller resultatet före av- och nedskrivningar (ebitda) uppgick siffrorna till DKK 72.9 miljarder (78.5) mot förväntade DKK 74.0 miljarder.

Positiv utveckling för aktien 

Det innebär att styrelsen föreslår en utdelning på DKK 1.200 per aktie för helåret 2012 (1.000). Enligt prognossammanställningen var det här väntat med en utdelning om i snitt DKK 1.043.

Under året ökade priset på Maersks B-aktie med 12.3 procent till DKK 42.600. Styckepriset på en Maersk-aktie är i dagsläget över DKK 45.000 på Köpenhamnsbörsen.

Uppåt för Maersk Line 

När det gäller Maersk Line redovisar man ett resultat efter skatt på DKK 2.6 miljarder, vilket kan jämföras med förra årets förlust på DKK 3.1 miljarder. Orsaken är bland annat förbättrade volymer, rater och enhetskostnader. Dessutom minskade bunkerkostnaderna per FFE med 11 procent, plus att man gjorde en betydande minskning av personalstyrkan på huvudkontoret. 

Maersk Oil redovisar ett resultat på DKK 13.5 miljarder (USD 11.8 miljarder), där resultatet påverkades positivt av en enstaka skatteinkomst på DKK 5.1 miljoner efter en överenskommelse i samband med en algerisk skattetvist samt en vinst på DDK 515 miljoner till följd av ett partiellt avträde av intressen i Brasilien. 

Förlust för Maersk Tankers

APM Terminals redovisar ett resultat på DDK 4.1 miljarder (DDK 3.6 miljarder), medan Maersk Drilling redovisar ett resultat på DDK 2.0 miljarder (DDK 2.7 miljarder) och Maersk Supply Service redovisar ett resultat på DDK 747 miljoner (DDK 1.3 miljarder). 

Maersk Tankers gjorde en förlust på DDK 1.7 miljarder (förlust DDK 866 miljoner), medan Svitzer gjorde en vinst på DDK 51 miljoner (DDK 578 miljoner).