Maersk drar åt svångremmen

A.P. Møller-Mærsk ska spara USD 1 miljard under innevarande år. Det är det klara budskapet från koncernchefen Niels Smedegaard Anderson i senaste numret av företagets interna tidning Mærsk Post. De sjunkande oljepriserna och turbulensen på containermarknaden, som är det största enheten inom koncernen, har fått dess ledning att lägga upp en besparingsplan.”Vi behöver ett kostnadsmedvetet ledarskap, skriver koncernchefen i Mærsk Post.I ett stort företag som A. P. Møller-Mærsk kan små förändringar leda till stora besparingar. Ett exempel har varit känt sedan en tid tillbaka. Genom att sluta med pappersservetter och i stället använda papper på rulle på fartygen och i företagets många matsalar och lunchrum sparar man årligen USD 70.000, drygt en halv miljon kronor. Koncernen väntas presentera fler besparingsåtgärder under april månad.