Maersk Contractors köper sex borrpråmar

Maersk Contractors har köpt sex borrpråmar från den amerikanske operatören Ensco. Pråmarna är sysselsatta i Maracaibo-sjön i Venezuela där Maersk Contractors sedan tidigare opererar ett halvdussin borrpråmar.