Mærsk-befäl lockas med bonus

A. P. Møller-Mærsk har för närvarande ett antal möten med befälen på de LNG-fartyg som nu sålts till TK, Mærsk erbjuder sig att betala en bonus på 15 procent av årslönen till befälen för att fortsätta sina anställningar på fartygen. Detta eftersom TK inte har lyckats hitta befäl med tillräckliga erfarenheter och certifikat inom LNG-transporter, om inte de danska och färöiska befälen följer med så får det allvarliga konsekvenser eftersom fartygen seglar på kontrakt.A. P. Møller-Mærsk sålde nyligen alla LNG-fartyg till ett nytt bolag som bildats av TK Group och det japanska finanshuset Marubeni. TK Group kommer att driva fartygen efter förvärvet. A. P. Møller-Mærsk har haft LNG-fartyg i flottan sedan 2003.