MacGregor satsar i Vietnam

MacGregor utvidgar nu sitt samarbete med den statliga vietnamesiska varvskoncernen Vinashin genom ett joint-venture som skall bygga kranar och lastluckor. Det tidigare samarbetet gällde just lastluckor vid Ben Kien-varvet. Vinashin bildades 1996 och har 86 dotterbolag, varav 20 varv.