MacAndrews och Kursiu Linija diskuterar samverkan

Den CMA-CGM-ägda närsjöfartsoperatören MacAndrews diskuterar samverkan med litauiska Kursiu Linija. MacAndrews vill öka sin närvaro i Östersjömarknaden och man räknar med att ha klart med former och omfattning av ett samarbete inom kort. Kursiu Linja har en flotta på sju containerfeederfartyg i nordeuropeisk trafik. MacAndrews driver fem kortsjölinjer i Europa men har också tre transoceana linjer.