Fotograf: Wasaline

Kategori: Hamn/Logistik | Passagerarsjöfart

Kvarkenprojektet in i fas två

Region Västerbotten skjuter till en dryg halvmiljon kronor till Kvarkenprojektet Midway Alignment – Botnia Atlantica II.

I slutet av september avslutades den första fasen av MABA-projektet, vars övergripande syfte är att etablera ett smidigt infrastruktursystem i norra Europa i form av en gränshinderslös region i Kvarkenområdet och ett välfungerande och miljövänligt transportstråk mellan Sverige och Finland.

Fas två

Nu går det delvis EU-finansierade projektet in i fas två. I slutet av augusti beviljade Vasa stad ett stöd på 40.000 euro för en uppföljning av projektet och i torsdags beslutade Region Västerbottens arbetsutskott att bevilja projektet en summa på 561.372 kronor.

Ny färja

Enligt pressmeddelandet från Region Västerbotten ska man nu ta fram ny kunskap och relevanta underlag för att ta nästa steg i processen kring byggandet av en ny specialanpassad färja och kringliggande infrastruktur för Kvarkenstråket. Bland medfinansiärerna till projektet finns Infrastruktur i Umeå, Umeå kommun, Kvarkenrådet och Vasa stad.