Kategori: Miljö

M-politiker attackerar regeringen om svavlet

Magnus Sjödin, moderat kommunstyrelseordförande i Sundsvall, riktar allvarlig kritik mot regeringen för hanteringen av svavelfrågan.

”Med den här typen av regeringsbeslut riskerar man att slå undan benen för våra tillväxtambitioner. Gör om och gör rätt, alliansregeringen. Det här är ett miljöpopulistiskt beslut som kommer att få betydligt allvarligare konsekvenser än vad ni uppenbarligen kan föreställa er!”, skriver Magnus Sjödin i en debattartikel i Svenska Dagbladet och menar att beslutet innebär en stor prestigeseger för den nya miljöministern Lena Ek men en ”gigantisk förlust för den exportberoende norrländska basindustrin”.

I debattartikeln poängterar Magnus Sjödin att den norrländska skogsindustrin redan idag har svårt att motivera sina koncernledningar om att göra stora investeringar i Norrland istället för i mer ”lönsamma” delar av världen. ”När de nya svavelnivåerna för Östersjön införs 2015 kommer det att bli ännu svårare att konkurrera om investeringarna. Konkret innebär nivåsänkningen och de högre bränslekostnaderna att pappersprodukter blir 100 kronor dyrare per ton att frakta med fartyg. Motsvarande siffra för sågade träprodukter är 50 kronor dyrare per kubikmeter”

Magnus Sjödin ifrågasätter beslutets påstådda miljövinst och samhällsnytta. ”En statlig utredning visar att cirka 10 procent av alla sjötransporter i stället kommer att föras över på landsväg. Det låter kanske inte så dramatiskt, men med SCA som exempel skulle det innebära en 50-procentig ökning av antalet långtradare på E4 till och från Sundsvall.”