Fotograf: Bent Mikkelsen

Kategori: Fartygsaffärer | Tank

M. H. Simonsen säljer två tankfartyg

Svendborgsrederiet M. H. Simonsen har sålt två av de mindre och äldre fartygen i flottan. Tankfartygen Orakota och Orahope har fått nya ägare.

Orakota levererades i veckan som gick till Gent i Belgien och seglar nu under namnet Aldabra. Fartyget har registrerats i Freetown i Sierra Leone för de nya ägarna på Seychellerna i Indiska oceanen, där fartyget ska användas i ett projekt med fiskodling i havet och närmare bestämt användas för att transportera foder till fiskodlingarna. Orakota var vid försäljningen det äldsta fartyget i Simonsens flotta. Det byggdes 1981 i Turkiet och köptes från Tyskland i november 1994 och har seglat 19 år under dansk flagg. Fartyget är på 2.639 dwt.

Orahope levererades 2002 till rederiet M. H. Simonsen som nybygge från Tuzla i Turkiet. Fartyget har högsta isklass och överlämnades torsdagen den 25 april till ryska köpare i Meeruse i Estland. Orahope är 3.500 på dwt och bland de minsta i bolagets flotta. Det är utrustat med en B&W/Alpha-motor som levererar 2.040 kW.

Försäljningen av de två fartygen kommer i kölvattnet av en svag marknad. Innan försäljningen av sina egna fartyg har flera chartrade fartyg återlämnats till sina ägare, till exempel Orarose och Orarikke som levererades till fartygens holländska ägare och därefter blev upplagda i Rotterdam.