Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Lyckad kryssningssäsong i Norden

De största kryssningshamnarna i Norden har haft en framgångsrik säsong. Även om antalet anlöp har minskat i en del hamnar har antalet passagerare ökat.

Sveriges största kryssningshamn Stockholm håller på att avsluta en framgångsrik kryssningssäsong 2013. 

– Vi har några anlöp kvar ännu i år, men vi kommer att ha strax under 280 anlöp med närmare 500.000 kryssningsresenärer, säger Henrik Ahlqvist, hamnstyrman och marknadsansvarig för passagerartrafik i Stockholms Hamnar, till Sjöfartstidningen.

Både antalet anlöp och passagerare är något högre i Stockholm än i fjol, berättar han. 

– Det är en svagt positiv utveckling och vi är mycket nöjda, allt har fungerat mycket bra. Vi har dessutom fått väldigt bra omdömen från rederierna som har varit här.

Stadgården populär

Enligt Henrik Ahlqvist är Stadsgårdskajen den populäraste kajplatsen för kryssningsfartyg i Stockholm.

– Där har vi visserligen ingen terminal, men transitanlöpen, alltså dagsanlöpen, vill väldigt gärna dit för då har de bra överblick över staden tycker rederierna.

Det finns fler kajplatser i den norra delen av hamnen och Henrik Ahlqvist säger att omkring hälften av alla kryssningsfartyg därför lägger till i Frihamnen. Vid kryssningsterminalen i Frihamnen läggs också alla större fartyg med så kallad turnaround, vilken innebär att kryssningen börjar och slutar i Stockholm.

– Turnaround är väldigt bra för staden. Passagerarna bor ofta på hotell någon dag innan de ska åka ut och någon natt efter.

Spenderar en halv miljard

Under säsongen 2013 hade Stockholm 50 turnarounds med omkring 80.000 passagerare. Det största fartyget inom denna kategori var Vision of the Seas med närmare tio turnarounds.

Kryssningsresenärerna spenderar ungefär en halv miljard kronor varje sommar i Stockholm. Det är en mycket viktig del av stadens turistnäring, försäkrar Henrik Ahlqvist.

– Enligt flera undersökningar som vi har gjort så spenderar en dagsanlöpare nästan 1.000 svenska kronor per person. Turnaroundpassagerarna spenderar ungefär 3.000 kronor per person. 

Rekord i Helsingfors

I Helsingfors sätter kryssningstrafiken nytt rekord med över 400.000 passagerare i år. Förutsatt att de sista inbokade besöken förverkligas planenligt har hamnen haft 284 kryssningsanlöp när året lider mot sitt slut. Sommarsäsongen avslutas den 29 september och därefter följer ännu ett anlöp i slutet av oktober och ett i början av december.

Större fartyg

Copenhagen Malmö Port räknar med 346 anlöp i Köpenhamn och tio i Malmö för 2013. Detta inmnebär sammanlagt 356 anlöp jämfört med 372 i fjol.

 – Vi förväntar att det ska bli omkring 840.000 gäster och 240.000 besättningsmedlemmar från 157 olika länder. Det samma hade vi 2012, så tendensen är att fartygen blir större och större, upplyser Arnt Møller Pedersen, COO Cruise Ferries & Maritime Service i Copenhagen Malmö Port.

Även för Köpenhamn är kryssningstrafiken viktig.

– Kryssning genererar en omsättning på cirka DKK 1,3 miljard och cirka 3.800 säsongsjobb. En turnaroundgäst spenderar DKK 1.500 per dygn och en transitgäst DKK 500 per dygn.

Hamnen satsar stort på att bygga ut sin kapacitet på kryssningssidan, berättar Arnt Møller Pedersen.

– Vi tar nästa år i bruk en helt ny 1.100 meters kaj med tre terminaler på vardera 3.300 kvadratmeter och i Malmö invigde vi i år en 2.500 kvadratmeters terminalbyggnad.

Bergen lockar

När säsongen för i år avslutas har Norges ledande kryssningshamn Bergen haft 311 kryssningsanlöp med över 450.000 passagerare. Jämfört med det föregående rekordåret 2012 innebär det en liten minskning av antalet anlöp medan antalet passagerare ökar något. 

Av de viktigaste kryssningshamnarna i fyra nordiska länder är Bergen den enda som inte är en huvudstad.

– Bergen utgör ingången till de norska fjordarna, och är i tillägg till attraktioner och vacker natur en liten storstad där passagerarna har möjlighet att bland annat shoppa. Vi ser hela tiden passagerare med påsar som visar att de har utnyttjat sig av shoppingmöjligheterna i staden. Bergen är ofta den sista hamnen före retur till en utländsk hamn, och passagerana utnyttjar chansen till att få med sig minnen hem, säger Helen Hovland, marknadsansvarig för kryssning i Bergens hamn.