Fotograf: Robert Allan Ltd

Kategori: Specialfartyg | Skeppsbyggnad

Luleå planerar isbrytande bogserbåt

Luleå Hamn kommer att låta bygga en ny isbrytande bogserbåt av kanadensisk design med hybriddrift.

Det blir den kanadensiska designbyrån Robert Allan Ltd i Vancouver som ska ta fram designen till Luleå Hamns nya isbrytande bogserbåt. Nybygget blir av typen TundRA 3600, vilken är designad för isbrytning.

– I Kanade finns två systerfartyg av den design som vi har valt. Ägaren är väldigt nöjd med deras prestanda. Utifrån dem som bas har vi modifierat för våra förhållanden, säger Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen till Sjöfartstidningen.

Krav på ASD

– Skälet är att vi har fått ett krav från Sjöfartsverket att vi måste ha en ASD-bogserbåt för tonnage som är bredare än 33 meter, säger Henrik Vuorinen.

ASD står för Azimuth Stern Drive. Han säger att hamnen har undersökt möjligheten att bygga en mer miljövänlig bogserbåt.

– Det kommer att bli en elhybrid med batterier. Tanken är att vi ska kunna gå från kaj och möta upp ankommande fartyg helt på batterier och sedan koppla på dieselmotorer utifrån storlek på fartyg. Bogserbåten kommer att ha två diesel-huvudmaskiner. Det mindre tonnaget kommer vi att kunna ta in på en motor plus batteridrift, vilket gör att vi får en väldigt flexibel båt.

Bra isbrytare

Nybygget kommer också att ha en bra isbrytande kapacitet.

– Vi behöver inte bara en isklassad bogserbåt utan en isbrytande bogserbåt. Vi kommer att kunna bryta en meter solid is och fortfarande gå i minst två knop. I 60 cm tjock is ska vi kunna gå i åtta knop, förklarar Henrik Vuorinen. 

Efter att designen är klar blir nästa steg att kontakta varven för att få in offerter.

– Förhoppningsvis kan vi ta leverans av en båt vid årsskiftet 2018/2019.

Olika sätt att operera

Bogseraren blir 36 meter lång, 13 meter bred och får ett djupgående på cirka 7 meter. De två huvudmaskinernas effekt blir 2.700 kW vardera. Maximal bollard pull dragkraft blir 100 ton.

Bogseraren kan opereras enbart med elenergi från batterierna. Genom att använda en huvudmaskin med hybrid diesel-elektrisk framdrift uppnås en bollard pull dragkraft på upp till 55 ton. Dessutom kan fartyget opereras med båda huvudmaskinerna i diesel-mekanisk drift med möjlighet till extra kraft från batterier.