LS Shipping i konkurs

En långvarigt dålig fraktmarknad, tillsammans med höga drifts- och underhållskostnader innebar svårigheter för Ljusterö Sjö Shipping AB och när rederiets största fartyg Vina den 20 juni fick haveri på huvudmaskin var det dödsstöten för företaget.

Gunnar Lindeberg, rederiets seglande ägare, såg ingen annan råd än att begära företaget i konkurs.

De tre andra fartygen i flottan, Via, Vidi och Vinga, är i fortsatt drift. Konkursförvaltaren har bestämt att de skall befraktas vidare fram tills att fartygen kan få nya ägare. Kerstin Knobloch, som ansvarat för LS Shippings klareringsverksamhet, samt för befraktning av fartygen fortsätter med det sistnämnda på konkursförvaltarens uppdrag tills fartygen har sålts. 

Hon har börjat ett nytt arbete hos Göteborgsbaserade OP Svensson Shipping och tog med sig befraktningen av Sydfart, Sveriges äldsta handelsfartyg som fortfarande seglar. LS Shipping var förtroendemäklare för detta fartyg samt även för en annan gammal trotjänare, Pavona, byggd 1951, som för övrigt är till salu.