LRIT-center igång

EU:s LRIT Data Centre (Long Range Identification and Tracking) har nu dragit igång verksamheten efter ett och ett halvt års förberedelser av EMSA och Collecte Localisation Satellites, som byggt anläggningen.Centret kommer att serva över 10.000 fartyg som bär något av EU-ländernas flagg, andra stater är också välkomna att delta. Systemet kommer att generera ett minimum av 40.000 positionsrapporter per dag när centret är i full gång, någon gång i slutet på året. Via systemet är det möjligt att spåra alla fartyg inom en zon på 1.000 sjömil utanför ett deltagande lands kust. Centret erbjuder på begäran LRIT-information om ett tredje lands fartyg som är en route till eller seglar inom EU.För närvarande är 33 medlemsländer, EFTA-länder och länder utanför EU med i projektet.