Fotograf: Juhani Mehto

Kategori: Tank

Lotus blir bunkerbåt i Helsingfors 

Sirius hyr ut tankern Lotus till Neste Oil för att opereras som bunkerfartyg i Helsingfors.

Sirius Shippings produkt- och kemikalietanker Lotus om 4.514 dwt har tagits in på timecharter av Neste Oil för ett år plus optioner till förlängning. Från Neste Oil uppges att man med Lotus tar i bruk en bunkringsmetod som är vanlig i Skandinavien och Europa, men som nu i Finland används för första gången i denna omfattning.

Ny produkt

Lotus har hyrts in för att Neste Oil nu går in som leverantör av fartygsbunker i stor skala.

– Vi har lanserat en produkt, som vi kallar DMB, en lågsvavlig bunkerolja som är något billigare än marin dieselolja, säger Jacob Granqvist, Operations Manager på Neste Oil, till Sjöfartstidningen.

Tidigare har marknaden för fartygsbunker inte varit intressant för Neste Oil, eftersom dess raffinaderier koncentrerar sig på högraffinerade produkter.

– Traditionell tjockolja har inte varit lönsam att framställa, så vi har raffinerat betydligt bättre produkter, säger Jacob Granqvist.

Destillat

Nestes DMB är ett destillat och lite billigare än marin gasolja.

– Vi håller hela tiden på att utveckla vår produktkatalog inom fartygsbunkersegmentet. Vi gör reserarch för att ta fram bättre och billigare produkter till kunderna. Vi ser att denna produkt skulle kunna ersätta den traditionella marina gasoljan. Åtminstone på de fartyg som vi själva befraktar så kommer vi att köra med endast en typ av bunker ombord och det är den här, säger Jacob Granqvist.

Svaveldirektivet

I och med det nya svaveldirektivet såg Neste Oil att det fanns en marknad för bunkeroljor som skulle vara i linje med oljebolagets policy och miljöprofil.

– Dessutom såg vi att det finns lönsamhet i det här för oss, förklarar Jacob Granqvist.

För att kunna sälja och leverera bunker i större skala krävdes ett kostnadseffektivt distributionssystem.

– När det blir större volymer så finns det logistiskt sett ingen möjlighet att göra det smart endast med bilar, vilket skulle ha varit ett alternativ. En bunkerbåt blev vårt naturliga val för att kunna sköta våra åtaganden till våra kunder.

Stor kund

Lotus opererar huvudsakligen i Helsingfors passagerarhamnar och i Nordsjöhamnen.

– Vi har bland annat Tallink Silja som en stor kund och alla deras fartyg som kommer till Finland så bunkrar vi, i Åbo sköts dock leveransen med bilar. Enbart detta sysselsätter Lotus ganska långt, berättar Jacob Granqvist.