Lotsning genom isfält ny tjänst för sjöfarten

Finnpilot och Finstaship har tillsammans bildat bolaget Ice Advisors, som inom Östersjön skall tillhandahålla islotsning. Tjänsten går ut på att en expert på vinternavigering – en lots eller ett isbrytarbefäl – kommer ombord på fartyget och hjälper och bistår dess befälhavare med att välja säkrast möjliga och mest lättframkomliga färdväg under gång i is. Normalt sköter lotsarna detta när fartyget går med lots, men isrådgivarna kan arbeta fritt på hela havsområdet.