Demonstration av programmet OMC Transit Analyst från Nya Zeeland på Chalmers. Från vänster: Fredrik Hammarskär, lots från Sjöfartsverket, Reto Weber från Chalmers, Andreas Edvall från Sjöfartsverket, Jonathon Pearce från OMC TA, Magnus Anderson, konsult för MTO Säkerhet och Giles Lesser från OMC TA.

Fotograf: Hans Hederström

Kategori: Säkerhet

Lotsar från Nya Zeeland visade ny teknik

Under första veckan i maj besökte representanter för OMC Transit Analyst från Nya Zeeland Chalmers i Göteborg och projektet På Rätt Kurs som drivs av bolaget MTO Säkerhet, det för att demonstrera ett nytt sätt att använda fartygsdata vid lotsningar.
OMC Transit Analyst är ett analysprogram från Nya Zeeland som används för att analysera fartygstrafik i farleder och hamnar. Programmet spelar in all relevanta tillgängliga data som fartygsinformation, AIS-spår, väderdata och liknande och gör detta tillgängligt på ett sätt som är lättsorterat och användarvänligt. – På Nya Zeeland används programmet av flera hamnar och deras lotsorganisationer som ett verktyg i kvalitetssäkringen av lotsningsverksamheten, säger Hans Hederström, konsult för MTO Säkerhet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]ygsinformation, AIS-spår, väderdata och liknande och gör detta tillgängligt på ett sätt som är lättsorterat och användarvänligt. – På Nya Zeeland används programmet av flera hamnar och deras lotsorganisationer som ett verktyg i kvalitetssäkringen av lotsningsverksamheten, säger Hans Hederström, konsult för MTO Säkerhet.

Projektet På Rätt Kurs, som finansieras av Trafikverket genom Sjöfartsportföljen, har som mål att analysera behov och nytta med att kunna dela en detaljerad Pilotage Plan med fartygen innan lotsen bordar.

– Detta ger besättningen möjlighet att förbereda sig på lotsens plan samt att bättre kunna följa med och förstå lotsningen och eventuella avvikelser från planen, säger Hans Hederström.

Projektet har funnit användning av programmet Transit Analyst eftersom man med hjälp av detta enkelt kan se hur specifika fartyg lotsas till samma kaj under liknande förhållanden och därmed kan finna den ”normala” lotsrutten utifrån hur arbetet utförs idag.

– Att öka möjligheten hos alla som är involverade i att övervaka fartygets säkra framfart genom att skapa bättre förståelse av lotsens plan kommer att bidra till ökad sjösäkerhet, säger Hans Hederström.

Projektet kommer att presenteras på FOI-dagen, som hålls av Trafikverkets forsknings-och innovationsportfölj för sjöfartsområdet den 4 september 2024.

[/flowy_subscriber_only]
Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]