Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Container | RoRo | Tank

Lotsar förhindrade allvarliga olyckor

Ett betydande antal allvarliga olyckor kunde undvikas tack vare lots ombord, uppger Finnpilot i sin årsrapport för 2014.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]n årsrapport för 2014.

Statliga Finnpilot Pilotage Oy omsatte 36,8 miljoner euro under 2014, vilket innebär en nedgång med två procent från året innan. Rörelseresultatet blev 2,0 miljoner euro (2,5 miljoner 2013) och resultatet 0,9 miljoner euro (1,0 miljoner).

Svår ekonomisk situation

Finnpilot uppger att det är den svåra ekonomiska situationen som har påverkat transportvolymerna i sjötrafiken. Dessutom är fartygen i trafik på Östersjön större än tidigare, vilket bidragit till att antalet lotsningar har minskat. Däremot påverkas efterfrågan på lotsning inte längre i väsentlig grad av att allt fler fartyg har egna linjelotsar.

Antalet lotsningar minskade med 4,6 procent till 24.868 lotsningar. Den sammanlagda lotsade distansen var 470.745 nautiska mil. Vidare uppges att lotsningstaxorna var oförändrade under 2014.

Förhindrade olyckor

Finnpilot uppger att 41 allvarliga olyckor kunde förhindras under fjolåret tack vare att fartygen hade lots ombord. Kostnaderna för dessa hade kunnat överstiga 69 miljoner euro. Lotsningens effekt på sjötrafikens säkerhet och smidighet motsvarade en besparing på cirka 77 miljoner euro för kunderna och samhället.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anders Rådmalm

  Hade varit intressant att få veta hur de fått fram siffrorna att 41 olyckor avvärjda samt besparing på 89 miljoner euro.

  • Pär-Henrik Sjöström

   Tack för din kommentar Anders. Enligt Finnpilot rapporterar lotsarna om avvikelser och säkerhetsbrister under lotsningarna. Totalt gjordes 3.507 iakttagelser om avvikelser i fjol och av dessa klassificerades 1.089 utgående från säkerhetsrisk. 41 avvikelser var av den allvarligaste kategorin, där man hade avvärjt en allvarligare olycka. Om dessa hade lett till haverier uppskattar Finnpilot de totala kostnaderna för dessa till 69 miljoner euro.

 • Anonymous

  Kan traditionell lotsning inte försvaras med bättre underbyggda argument än så, är det ju öppet mål för de som förespråkar alternativa lösningar.

 • Göran A

  Bedömningen om det är en incident eller inte kan väl bara avgöras av lotsen och andra ombord och det kanske ligger i någons intresse att det överdrivs för att visa att man behövs?,

 • Pär-Henrik Sjöström

  Jag har varit i kontakt med Finnpilot om mer information och lotsningsdirektör Kari Kosonen berättar följande:

  ”Jag är mycket glad över det att du är intresserad av vårt arbete. I det följande lite info om vårt sätt att räkna lotsningens inverkan i sjötrafiken.

  Lotsen bedömer först om det skulle ha hänt en avvikelse under resan utan lots ombord. Finnpilot har fyra olika kategorier för avvikelserna (unsafe act, nära på-situationen, mindre olycka, allvarlig olycka). Under året 2014, enligt lotsarnas bedömning, skulle det ha hänt 41 allvarliga olyckor utan lots ombord och mycket mera i andra kategorier (unsafe act, nära på –situationen, mindre olycka).

  Bedömningen går så att om haveriet skulle betyda över 1 milj. euros materiella skador för fartyget eller minst en död person, är det en allvarlig olycka. När vi har fått uppskattningen över det totala antalet om årets allvarliga olyckor från lotsarna, räknar vi också med det möjliga oljeutsläppets kostnader och de dagar som fartyget är ur trafik.

  Dessa uppskattade kostnader har vi tagit från Sjöfartsverkets publikationer (i dag Trafikverket i Finland) och de baserar sig på de genomsnittliga kostnaderna för de olika fartygs typer och storlek.
  Vi följer också en så kallad försiktighetsprincip när vi gör en bedömning, och det betyder att om lotsen i sin bedömning måste fundera på om är det är en mindre olycka eller allvarlig olycka, måste man välja det mildare alternativet. Därför tycker vi att den siffran vi utger visar den lägsta inverkan vi haft i sjötrafiken säkerhet.

  Det är inte lätt att svara uttömmande och kort i dessa frågor, men här finns det nu några kriterier bakom våra siffror.”

  Om någon har intresse av att få ytterligare information om detta, ta gärna direkt kontakt med Kari Kosonen, lotsningsdirektör, tel +358 040 741 4625, [email protected]

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]