Lösensummor bara två procent av världens totala kostnad för Somaliapirater

Förra året ökade den genomsnittliga lösensumman för fartyg kapade av Somaliska pirater med 25 procent, från USD 4 miljoner 2010 till USD 5 miljoner. Enligt amerikanska One Earth Future Foundation betalades totalt USD 160 miljoner i lösen förra året, men detta utgör knappt två procent av den totala kostnad som den somaliska piratverksamheten belastar världssamfundet med.Den fristående organisationen beräknar att totalkostnaden uppgår till USD sju miljarder, motsvarande cirka 46 miljarder svenska kronor, och runt 80 procent av denna räkning hamnar på sjöfartsnäringens bord.Den största utgiftsposten, USD 2,7 miljarder, är för ökade bunkerförbrukningen när fartyg ökar farten för att så snabbt som möjligt komma igenom riskområdet. Den militära närvaron kostar cirka USD 1,3 miljarder, medan investeringar i säkerhetsutrustning på fartygen och hyra av beväpnade vakter uppgår till USD 1,1 miljarder. Enligt organisationen har också pirateriet inneburit USD 635 miljarder i ökade försäkringskostnader. Totalt har alternativa rutter för att undvika piratvatten kostat sjöfarten USD 583 miljoner.